Doğum sonrası aileye yeni bir bebek katılmakta ve anneyi zorlu bir süreç beklemektedir.İlk 1 yıl psikolojik rahatsızlıklar için riskli bir süredir.

Loğusalık hüznü ‘postpartum blues’ denilen durum ;doğum sonrası ilk günlerde başlayan ,annelerin %50-70′ sinde görülen normal sınırlarda olan üzüntü ve endişe halidir.Kolay , sık ağlama ve devamlı mutsuzluk hali bu durumu anlatır. Doğum sonrası hormonal değişiklikler,bebeğin sorumlulukları ,endişeler bu hüzün durumunu yaratabilir.Genellikle 10 gün sürer ve kendiliğinden kaybolur. Genç yaşta anne olanlarda hüzün görülme olasılığı artmaktadır.Bu durumu atlatmak için aile fertlerinden veya arkadaşlardan destek almak,bol istirahat etmek,bebek uyuduğunda dinlenmek ,hergün duş alıp dışarı çıkmak,yürüyüş yapmak ideal olur.
Doğum sonrası daha nadir olarak ,şiddetli depresyon tablosu gelişebilir.Loğusalığın 2.-8. haftalarında başlayıp,bazen ciddi depresif belirtilere kadar gidebilir.(intihar girişimi gibi).Bu depresyonu tetikleyen bazı sebepler vardır ;riskli gebelik geçirenler,evliliğinde sorunları olanlar,geçmişinde psikiyatrik bozukluk öyküsü olanlar,istenmeyen gebeliklerde ,çok çocuklu bayanlarda bu durumun görülme oranı artar.Anne hayattan zevk alamaz,şiddetli bir boşluk ve üzüntü hisseder.Bellek zayıflığı,bebekle ilgilenmek istememe de bu duruma eklenir.Böyle bir durumda uzman doktordan destek almak gerekir.